Artboard 2 copy@2x

Какво се случи през 2020 г.? Кратък отговор на този въпрос няма. Затова ви предлагаме дългия.

Сборникът “2020: Отвътре и отвъд” включва в себе си анализи на най-важните събития през изминалата година, заедно с прогнози какво следва от тях в бъдеще време. Макар по разнообразни причини сборникът да стана по-известен с предисторията си, отколкото със самите текстове, и макар да се появява със закъснение, той продължава да съдържа в себе си важни текстове, които вече носят и историческа стойност

Artboard 2 copy@2x

Какво се случи през 2020 г.? Кратък отговор на този въпрос няма. Затова ви предлагаме дългия.

Сборникът “2020: Отвътре и отвъд” включва в себе си анализи на най-важните събития през изминалата година, заедно с прогнози какво следва от тях в бъдеще време. Макар по разнообразни причини сборникът да стана по-известен с предисторията си, отколкото със самите текстове, и макар да се появява със закъснение, той продължава да съдържа в себе си важни текстове, които вече носят и историческа стойност

Можете да свалите и прочетете изданието в електронен формат, както и да го поръчате на хартиен носител чрез формата по-долу.
    * Доставката се поема от получателя. Изданието може да бъде получено и на място в София и Пловдив, ако бъде упоменато като допълнителна бележка.